İNTERAKTİV SMS XİDMƏTLƏRİ

İstifadəçi ilə qarşılıqlı interaktiv imkanı təmin etmə sayəsində sifariş, məlumat, görüş və tələb toplaya bilən, istifadəçinin sürece daxil olduğu iki istiqamətli xidmət növüdür.

 

GÖNDƏR AL GÖNDƏR

İnteraktivite marka tərəfindən başladılır.

  • SMS ilə müştəridən məlumat/tələb alma və sifariş təsdiqi
  • SMS ilə müştəri məmnuniyyət anketləri
  

 


 

AL GÖNDƏR

İnteraktivite istifadəçi tərəfindən başladılır.

  • SMS ilə müştəridən sifariş alma
  • SMS ilə məlumatların təzələnməsi
  • Kampaniya iştirakı
  • Profilləmə sonrası müştəri tələblərinin toplanması